INSTRUMENT AND THEIR USES FOR RAILWAY AND SSC

Altimeter:- Altimeter ka istemal aircraft ke altitude ko measure karne me kiya jata hai.

Airometer:- Airometer ka istemal air aur gases ke weight aur density ko measure karne me kiya jata hai.

Barometer:- Barometer ka istemal atmospheric pressure measure karne me kiya jata hai.

Crescograph:- Crescograph ki madad se ham plant ki growth ko measure kar sakte hain.

Calorimeter:- Calorimeter ka istemal heat measurement me kiya jata hai.

Cardiograph:-  Cardiograph ki madad se ham human heart beats ko record aur detect ki ja sakti hain graphics ke zarie.

Electroscope:- Electroscope, electric charge ki presence ko confirm karta hai.

Endoscope:- Endoscope ki madad se human body ke inner parts ko diagnose kiya jata hai.

Fethometer:-  Fethometer se oceans aur sea ki depth (gehrai) ko measure kiya jata hai.

Gyroscope:- Gyroscope ka istemal kisi object ki speed aur orientation ( kis taraf body move kar rahi) ko measure karne me kiya jata hai.

Galvanometer:- Galvanometer se current ki sharpness ko measure kiya jata hai.

Pyrometer:- Pyrometer ka istemal high temperature ko measure karne me kiya jata hai like stars and suns.

RADAR:- RADAR se speed aur direction pata ki jati hai kahi door se ate hue aircraft aur fighter planes ki.

Sphygmomameter:- Sphygmomanometer ka istemal blood pressure measure karne me kiya jata hai.

Venturimeter:- Venturimeter ka istemal liquids ke flow ke measurement me kiya jata hai.

Wavemeter:- Wavemeter  ki madad se ham radiowave ki wavelength ko measure karte hain.

 

 

 

5 thoughts on “INSTRUMENT AND THEIR USES FOR RAILWAY AND SSC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *